Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố phát hành "Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2012: Mua bán và sáp nhập"
03 | 07 | 2012
Tiếp theo loạt báo cáo thường niên và quý ngành hàng Thuỷ sản, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2012: Mua bán và sáp nhập. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thủy sản trong nửa đầu năm 2012 và triển vọng nửa cuối năm 2012.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Tình hình sản xuất – chế biến thuỷ sản Việt Nam nửa đầu năm 2012;
(2) Mua bán và sáp nhập – Quá trình sàng lọc tự nhiên của ngành chế biến – xuất khẩu cá tra Việt Nam;
(3) Cập nhật và toàn diện tình hình thương mại thuỷ sản Việt Nam, thế giới nửa đầu năm 2012;
(4) Những chuyển động đáng chú ý trong nguồn cung thủy sản thế giới nửa đầu năm 2012;
(5) Triển vọng thương mại thuỷ sản thế giới và Việt Nam nửa cuối năm 2012.

Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2012: Mua bán và sáp nhập sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Hiệp hội Thương nhân nghề cá Nhật Bản (JFTA), Cơ quan Thống kê châu Âu (EUROSTAT), Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

 

Thông tin về báo cáo xem tại đây

 

Báo cáo thị trường thủy sản quý 1/2012: Doanh nghiệp chịu sức ép lớn

 

Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2011 và triển vọng 2012AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường