Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tháng 8/2012 tiếp tục giảm
04 | 09 | 2012
Ngành chăn nuôi hiện nay vẫn đang gánh chịu rất nhiều khó khăn mà chưa tìm ra lối thoát.

 Theo Bộ NN&PTNT, giá đa số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hiện vẫn đứng ở mức cao; giá thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh tháng 8/2012 tiếp tục tăng khoảng 2% so tháng trước: TA cho lợn thịt trên 60kg là 9.429 đồng/kg; TA cho gà thịt là 10.720 đồng/kg. Trong khi đó, giá các loại thịt và trứng gia cầm trong tháng 8/2012 tiếp tục giảm: Giá thịt lợn hơi miền Bắc dao động từ 35.500 – 41.000 đồng/kg, tại miền Nam giá thịt gà công nghiệp lông trắng chỉ khoảng 19.000 – 25.000 đồng/kg, giảm 15,4% so với tháng 7/2012. Số hộ chăn nuôi bỏ chuồng, hạn chế tái đàn vì lỗ vốn vẫn đang tăng, khiến sản lượng thịt giảm: Theo Cục Chăn nuôi, sản lượng thịt các loại tháng 8/2012 giảm 25.000 tấn so với tháng 7/2012.


Trước bối cảnh ngành chăn nuôi khó khăn như trên, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tiếp tục giảm trong tháng 8/2012. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu lúa mỳ tháng 8/2012 ước đạt 120 nghìn tấn, trị giá 36 triệu USD, giảm khoảng 38% so với tháng trước. Trị giá nhâp khẩu TACN và NL cũng giảm khoảng 17,8%, đạt 180 triệu USD.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường