Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ của Thụy Điển tăng 3,3% trong tháng 6/2012
12 | 09 | 2012
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Thụy Điển tháng 6 năm 2012 tăng khoảng 3,3% lên 1,121 triệu m3 so với tháng 6 năm 2011.

Theo liên đoàn công nghiệp rừng Thụy Điển, xuất khẩu sang các nước trong Châu Âu chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái (699500 m3). Xuất khẩu sang Anh giảm 4% xuống còn 196500 m3. Trong khi tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu giảm xuống 62%, tỷ trọng của các đơn hàng bên ngoài EU tăng lên 38%. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang các nước không thuộc EU đã tăng 25,3% lên 421900 m3.


Nguyễn Hưng- Bộ môn Nghiên cứu Chiến lược Chính sách

 Báo cáo phân tích thị trường