Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện hoạt động “Rà soát chính sách và thu thập tài liệu thứ cấp liên quan đến khuyến khích đầu tư doanh nghiệp khu vực nông thôn”.
01 | 10 | 2012
Bộ môn Thể chế nông thôn cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn thực hiện hoạt động “Rà soát chính sách và thu thập tài liệu thứ cấp liên quan đến khuyến khích đầu tư doanh nghiệp khu vực nông thôn”.
DỰ ÁN “HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN (ARD SPS) GIAI ĐOẠN 2007-2012”
 
 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 
I.                   GIỚI THIỆU
Doanh nghiệp khu vực nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nói riêng và cả nước nói chung. Doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn không chỉ là nơi tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động nông thôn mà còn góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân nông thôn, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội.
Tiềm năng phát triển các doanh nghiệp nông thôn của nước ta rất lớn, tuy nhiên sự phát triển của các doanh nghiệp khu vực này còn rất nhỏ bé, manh mún, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Để phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân, nhu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là cần có các giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn, cản trở và thúc đẩy đầu tư phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp trong khu vực NNNT.
Trong khuôn khổ dự án hợp tác “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” do chính phủ Đan Mạch tài trợ, nghiên cứu “Khuyến khích đầu tư doanh nghiệp vào nông thôn của các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Đăk Lăk và Đăk Nông” nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, hỗ trợ cho việc thu hút đầu tư doanh nghiệp NNNT trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, qua đó tăng cơ hội việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
 
Để hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu một cách hiệu quả, Bộ môn Thể chế nông thôn cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn thực hiện hoạt độngRà soát chính sách và thu thập tài liệu thứ cấp liên quan đến khuyến khích đầu tư doanh nghiệp khu vực nông thôn”.
II.                YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp luậtliên quan đến hỗ trợ và khuyến khích đầu tư doanh nghiệp vào khu vực nông thôn từ 2000 đến nay.
  • Thu thập tài liệu thứ cấp khác có liên quan đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào khu vực nông thôn
III.             SẢN PHẨM GIAO NỘP
1 bản danh sách và bộ cơ sở dữ liệu văn bản chính sách, tài liệu thứ cấp thu thập được từ các cơ quan Trung Ương liên quan đến khuyến khích đầu tư doanh nghiệp khu vực nông thôn tư năm 2000 đến nay và 1 đĩa CD lưu sản phẩm.
IV.             THI HN
Hoạt động trên sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22/10/2012đến 30 /11/2012 với thời gian là 01 tháng chuyên gia.
V.                YÊU CU
·         Có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên đối với chuyên gia có bằng cử nhân.
·         Có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên đối với chuyên gia có bằng thạc sĩ.
·         Có chuyên môn và kinh nghiệm về nông nghiệp, nông thôn
·         Có nền tảng tốt về phân tích chính sách
·         Có kinh nghiệm phân tích số liệu
·         Có năng lực và kinh nghiệm sử dụng các phần mềm phân tích thống kê
  • Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
VI.             PHÍ CHUYÊN GIA
Tổng kinh phí cho chuyên gia là 1 tháng x 27.000.000VNĐ= 27.000.000VNS (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng)
 
Ngày 15  tháng  8 năm 2012

 
Chủ nhiệm đề tài
 
 
 
Vũ Thị Kim MãoBộ môn Thể chế nông thôn/Ipsard
Báo cáo phân tích thị trường