Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Những diễn biến mới trên thị trường điều Ấn Độ
07 | 01 | 2013
Xuất khẩu điều của Ấn Độ tiếp tục giảm trong năm tài chính hiện tại, trong khi đó nhập khẩu nhân điều đang xu hướng đi lên.

Xuất khẩu điều giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11/2012 đạt 60.585 tấn với trị giá 247,742 triệu rupee so với 74.093 tấn với trị giá 300,234 triệu rupee giai đoạn tương ứng trong năm tài chính trước.
Trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại, giá điều trung bình tăng lên 408,92 rupee/kg so với 405,21 rupee/kg cùng giai đoạn này năm ngoái. Tuy nhiên, giá điều giảm xuống còn 395,6 rupee/kg trong tháng 11 so với 443,59 rupee/kg tháng 11/2011, mặc dù xuất khẩu trong tháng 11 giảm xuống 7.549 tấn với trị giá 298,63 triệu rupee so với 9.377 tấn với trị giá 415,96 triệu rupee cùng tháng năm ngoái.
Các thị trường truyền thống và thị trường nước ngoài khác trong tuần trước vẫn trầm lắng, Pankaj N. Sampat, đại lý có trụ sở ở Mumbai cho biết.
Trung Quốc cho biết sẽ chọn mua ở Việt Nam, tuy nhiên với khối lượng nhỏ, nguồn thị trường cho biết.
Phạm vi giá vẫn không thay đổi và loại điều W240 ở mức 3,7-3,85 USD/lb; W320: 3,3-3,45 USD/lb; W450: 3,05-3,15 USD/lb; SW: 2,6-3,1 USD/lb; SSW: 2,4-2,5 USD/lb; hạt nứt: 2,05-2,2 USD/lb và hạt điều miếng: 1,45-1,7 USD/lb (FOB).
Mặc dù hoạt động giao dịch hạn chế trong hơn 1 tháng, không có nhiều thay đổi trong giá điều nhân.
Tuy nhiên, nói chung, hầu hết các nhà chế biến miễn cưỡng bán mức giá thấp, do họ hy vọng giá điều sẽ tăng lên sau những ngày nghỉ Tết.
Ấn Độ, có lẽ, lần đầu tiên, theo thống kê chính thức, đã nhập khẩu 3.245 tấn nhân hạt điều với trị giá 5,3 triệu rupee, với mức giá 163,38 rupee/kg trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11.
Nhập khẩu hạt điều trong tháng 11 đạt 298 tấn với mức giá 194,96 rupee/kg.
Theo Hội đồng xúc tiến xuất khẩu điều Ấn Độ, nhập khẩu nhân hạt điều qua kê khai dưới mức hóa đơn đã trở nên phổ biến, ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp nội địa
 Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường