Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc công bố số liệu nông nghiệp năm 2012.
25 | 02 | 2013
Cục thống kê Trung Quốc ngày 25.2.2012 đã công bố số liệu nông nghiệp năm 2012 của quốc gia này như sau: tổng diện tích cây lương thực đạt 111,27 triệu ha trong năm 2012, tăng 690.000 ha so với năm 2011; diện tích bông là 4,7 triệu ha, giảm 340,000 ha so với năm trước, diện tích trồng mía là 2,03 triệu ha, tăng 90,000 ha.

Mùa vụ 2012, sản lượng lương thực đạt 589,57 triệu tấn, tăng 18,36 triệu tấn so với năm 2011, tương đương tăng 3,2%. Sản lượng ngũ cốc của nước này đạt 129,95 triệu tấn, tăng 2,8%,sản lượng lúa đạt 204,290 triệu tấn, tăng 1,6%;  sản lượng lúa mì là 120,58 triệu tấn, tăng 2,7%; sản lượng ngô 208,12 triệu tấn, tăng 8,0%.


Sản lượng bông của Trung Quốc đạt 684 triệu tấn, tăng 3,8% so với năm 2011. Sản lượng các loại hạt có dầu là 34,76 triệu tấn, tăng 11,5%. Sản xuất chè các loại đạt 180 triệu tấn, tăng 11,2%.


Năm 2012, tổng sản lượng thịt là 83,84 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm trước. Sản lượng thịt lợn đạt 53,35 triệu tấn, tăng 5,6%. Sản xuất thịt bò 6,62 triệu tấn, tăng 2,3%; thịt cừu 401 triệu tấn, tăng 2,0%. Tổng số đàn lợn đạt 474,92 triệu con, tăng 1,6%. Chăn nuôi gia cầm đạt 18,23 triệu tấn, tăng 6,7% so với năm 2011; sản xuất trứng 28,61 triệu tấn, tăng 1,8%. Sản xuất sữa các loại đạt 37,44 triệu tấn, tăng 2,3%.


Sản lượng các sản phẩm thủy sản đạt 59,06 triệu tấn; tăng 5,4% so với năm trước. Trong đó, nuôi cá đã sản xuất ra được 43,05 triệu tấn, tăng 7,0% ; sản lượng đánh bắt thủy hải sản là 16,01 triệu tấn, tăng 1,3% so với năm 2011.
Sản xuất gỗ của Trung Quốc năm 2012 là 80,88 triệu mét khối, giảm 0,7% so với năm 2011.


Thanh Huyền-IPSARD dịch từ nguồn : http://www.farmer.com.cn/
 Báo cáo phân tích thị trường