Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khu vực Bắc – Nam Mỹ thỏa thuận về bảo tồn cá ngừ
26 | 08 | 2013
Trong tháng 8/2013, các thỏa thuận quan trọng về bảo tồn và quản lý cá ngừ để bảo vệ hệ sinh thái ở khu vực Đông Thái Bình Dương (EPO) đã được thông qua tại cuộc họp thường niên lần thứ 85 của Ủy ban Cá ngừ nhiệt đới khu vực Bắc – Nam Mỹ (IATTC).
Cuộc họp đã thông qua lệnh cấm đánh bắt cá ngừ vây vàng trong 62 ngày từ năm 2014 đến 2016 và phê duyệt hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh mới lên đến 5.000 tấn.
 
Ủy ban Nghề cá và Nuôi trồng thủy sản quốc gia Mexico (Conapesca) cho rằng cả hai biện pháp trên hoàn toàn phù hợp, dựa trên các bằng chứng khoa học có tính thuyết phục.
 
Cuộc họp lần này của IATTC có sự tham dự của hơn 20 nước thành viên, đại diện ngành công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức quốc tế. 
 
(Nguồn: fis.com)
 


Báo cáo phân tích thị trường