Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tồn kho cà phê của nông dân nhiều nhất kể từ năm 2009
09 | 10 | 2013
Theo khảo sát của Bloomberg, Việt Nam đang nắm giữ lượng tồn kho kỷ lục 4 năm trong khi chuẩn bị thu hoạch vụ mới. Cụ thể, người trồng cà phê Việt Nam đang nắm giữ 120.000 tấn từ vụ thu hoạch năm ngoái (niên vụ 2012/13), cao hơn tới 45% so với cùng kỳ. Tính theo cùng thời điểm trước thu hoạch thì con số này lớn nhất kể từ năm 2009.
Nguyên nhân chủ yếu do nông dân Việt Nam găm hàng chờ giá cao hơn và các nhà xuất khẩu tiêu thụ hàng chậm do trì hoãn hoàn thuế VAT. Bloomberg cũng ước tính sản lượng cà phê thu hoạch của Việt Nam vụ sắp tới là 1,7 triệu tấn, cao hơn 13% so với năm ngoái.
Theo dự báo của Macquarie Group, sản lượng cà phê robusta thu hoạch của Việt Nam sẽ tăng 3,8% lên 65,3 triệu bao (3,92 triệu tấn) trong niên vụ 2013-2014, vượt nhu cầu tiêu thụ 63,8 triệu bao.
 


Báo cáo phân tích thị trường