Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi giảm trong tháng 1/2014
07 | 02 | 2014
Bộ NNPTNT cho biết, trong tháng 1/2014, nhập khẩu thức ăn gia súc đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng này giảm 5,2% so với cùng kỳ, đặc biệt, đậu tương giảm mạnh về khối lượng, mức giảm tới 74,5%.
Tuy nhiên, nhập khẩu một số loại ngũ cốc lại tăng mạnh trong tháng 1/2014. Cụ thể, ngô nhập khẩu đạt 582 nghìn tấn với giá trị đạt 150 triệu USD, tăng gấp 6 lần về lượng và 4,6 lần về giá trị so với tháng 1/2013. Nhập khẩu lúa mì cũng tăng tăng 61,2% về lượng và 40,7% về giá trị. Thị trường nhập khẩu lúa mì vẫn chủ yếu từ Úc với khoảng gần 70% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.
 
(Nguồn: TCHQ)
 


Báo cáo phân tích thị trường