Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ gạo Philippines giảm 6%
12 | 05 | 2014
Tổng số gạo dự trữ ở Philippines tính đến ngày 1/4/2014 đạt khoảng 2,18 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng khoảng 22% so với tháng trước, theo báo cáo của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).

BAS cho biết, dự trữ của hộ gia đình (chiếm khoảng 54,4% tổng số gạo dự trữ trong nước) đã đạt khoảng 1,19 triệu tấn tính đến ngày 01/4/2014, tăng khoảng 11 % so với cùng kỳ năm ngoái. Gạo dự trữ của kho thương mại (chiếm khoảng 21,8% tổng dự trữ) đạt khoảng 480.000 tấn, giảm khoảng 29,4 % so với năm ngoái. Các kho dự trữ gạo với Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA ) ( chiếm 23,8% tổng dự trữ) đạt khoảng 520.000 tấn, giảm khoảng 11% so với năm ngoái.

So với tháng trước, dự trữ trong kho thương mại là tăng khoảng 26%, của NFA - trong đó có khoảng 85,5% gạo được nhập khẩu gạo tăng khoảng 13% và dự trữ của hộ gia đình tăng 25% so với tháng trước, theo BAS.
 
Kho dự trữ gạo của Philippines tính đến 1/4/2014 là đủ để kéo dài 64 ngày, theo BAS .
 
Nguồn: Oryza
 


Báo cáo phân tích thị trường