Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sóc Trăng: 88 tỷ đồng phát triển đàn bò sữa
27 | 06 | 2014
Theo thông tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng, dự án phát triển đàn bò sữa sẽ được triển khai từ tháng 7.2014 đến tháng 6.2019 với kinh phí 88 tỷ đồng; quy mô 8.000 hộ (số hộ được thụ hưởng trực tiếp ban đầu là 2.000 và 6.000 hộ hưởng lợi gián tiếp). Dự án triển khai tại các huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên và TP.Sóc Trăng.

Mục tiêu chung của dự án là nâng cao thu nhập nông hộ chăn nuôi bò sữa; cải thiện chế độ dinh dưỡng cho nông hộ; huy động và phát triển nguồn lực trong cộng đồng; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong năm 2014, dự án sẽ triển khai 200 con bò cho 100 hộ, kinh phí 4,4 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Sóc Trăng
 


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ