Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngày 18/8/2014: Giá hạt tiêu tại Bình Phước tăng
18 | 08 | 2014
Theo thông tin của các cộng tác viên Bình Phước, giá hồ tiêu ngày 18/8/2014 đạt trung bình 187.000 đồng/kg, tăng lên so với cuối tuần trước. Giá cụ thể tại các điểm thu mua như sau: hồ tiêu Bù Gia Mập đạt 195.000 đồng/kg, hồ tiêu Lộc Ninh đạt 183.000 đồng/kg, hồ tiêu Bù Đăng đạt 185.000 đồng/kg, hồ tiêu Chơn Thành đạt 185.000 đồng/kg.
Theo Sở Công thương Đồng Nai, trong tháng 7/2014, Đồng Nai đã xuất khẩu được 900 tấn hồ tiêu, đưa tổng lượng xuất khẩu 7 tháng đầu năm của tỉnh lên 4,5 nghìn tấn tương đương 34,2 triệu USD về giá trị. Như vậy, giá hạt tiêu đen xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm của tỉnh đat trung bình 7.600 USD/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu chính của tỉnh là Mỹ (58%), Thái Lan (6%), Anh (6%), Thụy Điển (3%). Hiện giá hồ tiêu trong nội địa tỉnh ước đạt 190.000 đồng/kg, mức cao nhất trong lịch sử ngành hàng này tại địa phương. 

Nguồn: IPSARD
 


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ