Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuyền dụng Chuyên gia biên dịch
05 | 11 | 2014
Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia có kinh nghiệm biên dịch trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các tài liệu về ngành cà phê để biên dịch tài liệu cho “Diễn đàn Đỗi thoại và Triển vọng ngành cà phê Việt Nam 2014” dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/12/2014.

 

 
THƯ MỜI TUYỂN DỤNG
 
Căn cứ vào Dự toán đề xuất: RFF: VIE.RFF.13.2014.01: “Diễn đàn đối thoại và triển vọng ngành cà phê Việt Nam năm 2014” đã được Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững IDH phê duyệt ngày 09/10/2014. Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia có kinh nghiệm  biên dịch trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các tài liệu về ngành cà phê để biên dịch tài liệu cho “Diễn đàn Đỗi thoại và Triển vọng ngành cà phê  Việt Nam 2014” dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/12/2014. Nội dung cụ thể như sau:
 
Số lượng tài liệu dự kiến: 300 slide
Thời gian thực hiện: 19 – 28/11/2014
Đơn giá: 5USD/slide
Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 13/11/2014
 
Mọi thông tin xin liên hệ: 
Cô Lê Thị Kim Chung
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn
Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội
Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com
 
 
 


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ