Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá lúa tại Hậu Giang ngày 05/01/2014
05 | 01 | 2015
Hiện giá lúa tươi trên địa bàn huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang được thương lái thu mua giao động từ 3.900 – 5.100 đồng/kg

Hiện giá lúa tươi trên địa bàn huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang được thương lái thu mua giao động từ 3.900 – 5.100 đồng/kg, thấp nhất là loại lúa IR 50404 với mức giá 3.900 đồng/kg. Giá lúa khô được thu mua cao hơn từ 900 – 1.100 đồng/kg so với giá lúa tươi.

 

Giá thu mua một số loại lúa tại Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang (đồng/kg)

 

Tỉnh Hậu Giang

Quy cách

Giá ngày 05/01/2015 (đồng/kg)

Tăng/giảm so với 31/12/2014

Lúa IR 50404

Lúa khô

5,100

100

Lúa OM 4218

Lúa khô

5,600

0

Lúa OM 6976

Lúa khô

5,600

100

Lúa OM 5451

Lúa khô

6,000

-100

Lúa IR 50404

Lúa tươi

3,900

-100

Lúa OM 4218

Lúa tươi

4,600

0

Lúa OM 6976

Lúa tươi

4,600

100

Lúa OM 5451

Lúa tươi

5,100

-100

 AGRO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ