Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ÔTÔ
22 | 08 | 2016
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ôtô để chở đoàn cán bộ của Trung tâm đi công tác tại tỉnh Nghệ An.

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ÔTÔ

 

Trong khuôn khổ Hoạt động “Đề xuất chính sách cho quá trình sửa đổi Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất” thuộc Hợp đồng số Q-V-2016-0029 ký giữa Dự án Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông và Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn ngày 23/8/2016. Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ôtô để chở đoàn cán bộ của Trung tâm đi công tác tại tỉnh Nghệ An. Chi tiết cụ thể như sau:

1.      Thời gian: Dự kiến từ ngày 12/9/2016 đến ngày 17/9/2016 (06 ngày)

2.      Lộ trình: TP. Hà Nội – TP Vinh - Huyện Thanh Chương – Huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An – TP. Hà Nội

3.      Loại xe: 07 chỗ

Hạn chót nhận báo giá là ngày 30/8/2016. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Vũ Thị Mai

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 04 39725153Báo cáo phân tích thị trường