Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 2,2 tỷ USD trong năm 2016
09 | 01 | 2017
Theo Bộ NNPTNT, xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2016 đạt 4,88 triệu tấn, tương đương 2,2 tỷ USD trong năm 2016, giảm 25,8% về lượng và 21,2% về giá trị so với năm 2015. Chỉ trong tháng 12/2016, Việt Nam đã xuất khẩu 399.000 tấn, trị giá 181 triệu USD.

Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, với thị phần 35,9%. Trong 11 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu 1,61 triệu tấn, trị giá 722,2 triệu USD sang Trung Quốc, giảm 20,5% về lượng và 11,7% về giá trị so với năm 2015. Ghana là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 11,1% thị phần.

Các thị trường giảm mạnh nhập khẩu gạo của Việt Nam bao gồm Philippines (giảm 65%), Malaysia (48%), Mỹ (33%), Singapore (30,7%), Indonesia (22%), Bờ Biển Ngà (21,5%), và Hong Kong (19%).

Xuất khẩu gạo giảm một phần gây ra bởi El Nino kéo dài tại khu vực Tây Nguyên, xâm mặn tại ĐBSCL, và lũ lụt tại miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Sản xuất lúa gạo của Việt Nam năm 2016 giảm là do cả diện tích và sản lượng gạo đều giảm, đặc biệt là tại miền Nam. Tổng sản lượng lúa của Việt Nam năm 2016 đạt 43,6 triệu tấn, giảm 3,3% so với năm 2015.

Theo VNAGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường