Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng gạo Thái Lan tăng trở lại mức lịch sử
28 | 03 | 2017
Theo Cục Dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của Hoa Kỳ (FAS), sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ đạt mức lịch sử năm 2017-18 (khoảng 19,5 triệu tấn). Mức sản lượng này cao hơn 5% so sản lượng năm 2016-2017 do mức nước ở hồ chứa thấp.

Diện tích gieo trồng có thể tăng 3%, đặc biệt tại các vùng được tưới tiêu. Năm nay, nguồn nước sẽ không bị hạn chế tại thời điểm nông dân bắt đầu vụ lúa chính (tháng 5). Nguồn cung nước trong mùa khô và đầu mùa mưa năm 2017 ước đạt 9,7 mét khối, tăng đáng kể so với mức 4,2 tỷ mét khối vào năm 2016.
Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ bán 2,9 triệu tấn gạo dự trữ để duy trì lượng xuất khẩu. Xuất khẩu gạo năm 2016-17 và 2017-18 dự báo sẽ tăng lên khoảng 10 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 9,9 triệu tấn năm 2015-16. Dự trữ gạo của chính phủ dự kiến sẽ giảm từ 1 đến 2 triệu tấn vào cuối vụ 2017-18. 

Nguồn: http://www.world-grain.com/articles/news_home/World_Grain_News/2017/03/Thailands_rice_production_to_r.aspx?ID=%7B78BACFF2-244A-4D61-9297-BCA8FA0C70C1%7D&cck=1AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường