Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Số liệu xuất khẩu cà phê niên vụ 2017/18 của Costa Rica và Honduras
04 | 10 | 2017
Xuất khẩu cà phê toàn niên vụ 2016/17 của Honduras giảm 132.500 bao tức giảm 10,5% so với niên vụ trước, đạt 1.112.381 bao.

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 9 giảm 9.479 bao tức giảm 19,08% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 40.200 bao. Xuất khẩu cà phê toàn niên vụ 2016/17 của nước này giảm 132.500 bao tức giảm 10,5% so với niên vụ trước, đạt 1.112.381 bao.

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2017/18 của Costa Rica sẽ tăng 188.000 bao tức tăng 13,6% so với niên vụ trước, ước đạt 1,57 triệu bao.

Viện Cà phê Quốc gia Honduras báo cáo xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 của nước này tăng gần 1,92 triệu bao tức tăng 37,3% so với niên vụ trước, đạt 7,2 triệu bao. Viện Cà phê Quốc gia Honduras dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2017/18 của Honduras có thể tăng do đó kỳ vọng xuất khẩu cà phê niên vụ 2017/18 của Honduras có thể tăng 7% ước đạt 7,7 triệu bao.

Bộ Thương mại Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 9 của Brazil giảm 578.268 bao tức giảm 20,99% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.177.170 bao.

Tồn kho cà phê Arabica chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures US tại New York tăng 3.715 bao vào ngày 02/10/2017, đăng ký tồn kho 1.809.401 bao.

(Bản tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.com

 Báo cáo phân tích thị trường