Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giới thiệu dịch vụ thông tin Greencoffee trong canh tác cà phê bền vững
02 | 10 | 2017
Ngày 29/9, Trung tâm phát triển Cộng đồng CDC phối hợp với Tổ chức Văn phòng UTZ tổ chức Hội thảo quốc tế “Giới thiệu dịch vụ thông tin Greencoffee trong canh tác cà phê bền vững”.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Học viện Bưu chính, Viễn thông; 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng; công ty kinh doanh cà phê theo tiêu chuẩn UTZ, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức quốc tế và các bên liên quan khác trong ngành cà phê.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu, chia sẻ ý tưởng về các sản phẩm thông tin mà dự án sẽ cung cấp, đồng thời tham vấn các cơ quan hữu quan, các tổ chức hoạt động trong ngành cà phê và các đơn vị sản xuất để cùng nhau hoàn thiện ý tưởng nhằm tạo ra được những dịch vụ thông tin thực sự hữu ích và phù hợp cho nông dân và nhiều đối tượng khác trong chuỗi cà phê.

Đại diện tổ chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hà Lan giới thiệu về dịch vụ thông tin Greencoffee

Tại Hội thảo, các đại biểu cùng nhau thảo luận chính về phần mềm Greencoffee Lizard – Hệ thống thông tin qua ứng dụng điện thoại thông minh và thảo luận nhóm về chức năng tổng hợp dữ liệu, thu thập và cung ứng thông tin về lời khuyên quản lý trang trại...góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh Tây Nguyên.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Dự án Greencoffee do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hà Lan tài trợ, được triển khai trong 3 năm từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019, bởi liên danh gồm 10 đối tác Việt Nam và Hà Lan. Địa bàn thực hiện Dự án gồm 4 tỉnh Tây Nguyên. Hoạt động chính của Dự án hướng đến cung cấp dịch vụ thông tin chất lượng cao cho nông dân và doanh nghiệp thông qua công cụ truyền thông và thông tin thông minh (điện thoại thông minh, tin nhắn, internet).

Chuyên gia quốc tế  đề xuất giải pháp để tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh

Trung tâm phát triển Cộng đồng CDC sẽ phối hợp với UTZ chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thực địa đến nông dân, kết nối tập huấn và thử nghiệm dịch vụ thông tin của Greencoffee. Bên cạnh đó, thông qua Cổng thông tin hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, Trung tâm phát triển Cộng đồng CDC sẽ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật sản xuất các loại cây nông sản thích ứng với biến đổi khí hậu... chính sách liên quan đến liên kết chuỗi. Mục tiêu đặt ra của Dự án sẽ tiếp cận 100.000 nông dân trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Theo Kinh tế nông thônBáo cáo phân tích thị trường