Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin gạo tuần từ 11/03 - 17/03/07
01 | 08 | 2007
Bản tin gạo tuần là nguồn cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ liên tục xuất bản. Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Diễn biến thị trường gạo Việt nam

Giá gạo tăng trong cả nước do nguồn cung hạn chế

Kiểm soát xuống giống lúa xuân-hè

Lúa đặc sản được mùa

Diễn biến thị trường gạo thế giới

Giá gạo trên thị trường Châu Á ổn định

Download toàn bộ bản tinAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường