Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19
11 | 04 | 2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 4/2019 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 360,58 triệu tấn.

Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 4/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

99,05

360,58

151,18

303,79

349,11

154,33

107,36

Mỹ

11,92

123,66

0,46

57,15

60,66

51,03

24,37

Các TT khác

87,12

236,92

150,72

246,63

288,46

103,3

83

TT XK chính

57,6

182,98

5,61

89,68

99,01

93,3

53,88

Argentina

24,1

55

5,35

43

49,9

6,3

28,25

Brazil

32,73

117

0,25

42,7

45,05

79,5

25,43

Paraguay

0,77

9

0,01

3,9

3,98

5,6

0,2

TT NK chính

26,26

19,81

121,42

116,7

141,99

0,29

25,22

Trung Quốc

23,52

15,9

88

88

105,1

0,13

22,2

EU-27

1,48

2,7

15,8

16,6

18,3

0,13

1,55

Nhật Bản

0,2

0,21

3,3

2,4

3,53

0

0,18

Mexico

0,18

0,34

5,23

5,5

5,54

0

0,21

Nguồn: VITIC/USDABáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ