Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cá ngừ vằn Seychelles giảm qua mốc 1000 EUR/tấn
01 | 07 | 2019
Giá cá ngừ vằn đông lạnh và cá ngừ vây vàng tại Seychelles thậm chí còn giảm nhiều hơn so với mức trước đó. Hiện tại, giá cá ngừ vằn cỡ >1,8kg tại Seychelles ở mức 950 EUR/tấn (tương đương 1.073 USD/tấn) và giá cá ngừ vây vàng cỡ >10kg tại Seychelles vẫn ở mức 1.850 EUR/tấn (tương đương 2.090 USD/tấn).

Giá cá ngừ vằn tại Seychelles đã giảm 24% so với mức cao nhất trong tháng 4 năm nay (1.250 EUR). Mặt khác, giá cá ngừ vây vàng chỉ giảm khoảng 5,1% từ cuối tháng 5. Theo nguồn tin tại ngư trường Ấn Độ Dương (IO), thị trường cá ngừ vằn tại Seychelles và Bangkok đang sụt giảm.

Sản lượng khai thác tại IO đang tốt. Trên thực tế, lượng nguyên liệu tồn kho tại Seychelles đang cao. Giá cá ngừ hiện tại tại Seychelles đang thấp hơn so với các năm trước. Ở mức giá cao nhất, giá cá ngừ vằn 2 năm trước ở mức 1.500 EUR/tấn (tương đương 1.694 USD/tấn) trong tháng 6/2017, còn trong tháng 10/2017 giá đã ở mức 1.960 EUR/tấn (tương đương 2.214 USD/tấn). Trong khi 1 năm trước giá cá ngừ vằn tại Seychelles chỉ ở mức 1.320 EUR/tấn (tương đương 1.490 USD/tấn).

So với cá ngừ vằn, giá cá ngừ vây vàng đã cao hơn đáng kể. Trong tháng 6/2018, giá cá ngừ vây vàng vẫn ở mức 2.300 EUR/tấn (tương đương 2.596 USD/tấn). Trong khi tháng 2/2018, giá cá ngừ vây vàng chỉ ở mức 1.830 EUR/tấn (tương đương 2.066 USD/tấn), gần ngang bằng với mức giá hiện nay.

Đáng chú ý, hiện các tàu lưới vây tại IO và Đại Tây Dương đang di chuyển tới Tây Ban Nha để dỡ hàng và sẽ ở lại đó để bảo dưỡng tàu do giá cá thấp. Hiện các tàu Tây Ban Nha cần bán cá ngừ với giá thấp nhất 1.400 USD/tấn để bù đắp đủ chi phí vận hành cũng như nhiên liệu và lương cho các thuyền viên.

(Theo VASEP)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ