Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Niên vụ 2006/07, cả nước sẽ không phải nhập khẩu đường
21 | 09 | 2007
Theo Viện Nghiên cứu thương mại, ước sản lượng mía niên vụ 2006/07 cả nước đạt 17,58 triệu tấn, sản lượng đường khoảng 1,4 triệu tấn, tăng 27% so với niên vụ trước, tiêu dùng khoảng trên 1 triệu tấn. Cân đối cung cầu, trong niên vụ này, chúng ta có thể đảm bảo không phải nhập khẩu đường.

Theo Viện, giá đường trên thế giới liên tục giảm trong thời gian qua, nhu cầu tiêu dùng đường trong nước trong những tháng đầu năm cũng giảm là nguyên nhân khiến cho giá đường trong nước giảm theo. Bên cạnh đó, do vào mùa khô hạn, các ruộng mía trên đồng đang trổ bông, nông dân muốn thu hoạch nhanh, bán nhanh đã làm cho giá thu mua mía nguyên liệu cũng giảm mạnh.

Theo dự báo của Tổ chức đường quốc tế (ISO), thị trường đường thế giới sẽ dư thừa khoảng 1-3 triệu tấn đường trong niên vụ 2006/07.Thời báo kinh tế Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường