Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan công bố lộ trình giá lúa gạo niên vụ 2020/2021
22 | 06 | 2020
Ủy ban Chính sách lúa gạo quốc gia vừa phê duyệt chương trình bảo lãnh giá gạo cho niên vụ 2020/21, với nguồn ngân sách dự kiến ​​85,2 tỷ bạt, (27,3 triệu USD).

Theo Nongnghiep.vn

Ủy ban Chính sách lúa gạo quốc gia vừa phê duyệt chương trình bảo lãnh giá gạo cho niên vụ 2020/21, với nguồn ngân sách dự kiến ​​85,2 tỷ bạt, (27,3 triệu USD).

Theo đó, trong tổng gói ngân sách trị giá 85,2 tỷ bạt trên sẽ có 23,5 tỷ bạt được phân bổ cho các hoạt động bảo lãnh giá, với 56 tỷ hỗ trợ công tác quản lý và khuyến khích nông dân nâng cao chất lượng và 5,72 tỷ trợ cấp lãi suất mở rộng để ổn định giá gạo trong nước.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dhanadirek cho biết, kế hoạch cho niên vụ sản xuất 2020/21 sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Bà Rachada cho biết, lộ trình giá lúa gạo năm nay vẫn không có nhiều thay đổi so với  niên vụ trước. Cụ thể đề án vẫn bao gồm năm loại gạo chính là gạo tẻ thường độ ẩm 15%; gạo hom mali; gạo thơm Pathum Thani độ ẩm 15%; gạo nếp độ ẩm 15% và gạo thơm đại trà.

Việc áp giá gạo theo lộ trình này nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung và nông dân trồng lúa sẽ được bồi thường khị thị trường bấp bênh kéo giá gạo xuống dưới mức sàn.

Theo đó, nông dân sẽ được nhận 10.000 bạt cho mỗi tấn gạo tẻ thường, độ ẩm 15% và giới hạn ở mức 30 tấn cho mỗi hộ gia đình hoặc 40 rai; gạo hom mali là mức 15.000 bạt/tấn, giới hạn ở mức 14 tấn mỗi hộ hoặc 40 rai; gạo thơm Pathum Thani độ ẩm 15% là 11.000 bạt/tấn giới hạn 25 tấn mỗi gia đình hoặc 40 rai; gạo nếp là 12.000 bạt/tấn độ ẩm 15%, giới hạn 16 tấn hoặc 40 rai; và 14.000 bạt/tấn đối với gạo thơm đại trà giới hạn 16 tấn cho mỗi gia đình hoặc 40 rai.

Bà Rachada cho biết Ủy ban Chính sách lúa gạo quốc gia cũng đã thống nhất các biện pháp cơ bản để ổn định giá lúa gạo trong nước, với mục tiêu đạt 7 triệu tấn và cấp vốn vay 36 tỷ bạt. Ngoài ra cơ quan này cũng đồng thuận về nguyên tắc trợ cấp tối thiểu 20.000 bạt/hộ cho 4,31 triệu hộ nông dân trồng lúa trong nước

Chương trình này cũng tính tới các phương án nông dân bỏ ruộng không trồng lúa, các hợp tác xã nông nghiệp muốn thu mua và tạo giá trị gia tăng cho lúa gạo và trợ cấp lãi suất 3% cho các thương lái thu mua lúa của nông dân trong thời gian từ 2-6 tháng.

 



Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256




Chọn báo cáo
Huỷ