Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐBSCL thu hoạch 184.000 ha lúa hè thu sớm, tăng 9,8% so với cùng kì năm 2019
01 | 07 | 2020
Hiện nay, lúa hè thu ở các địa phương phía Bắc đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh; ở các địa phương phía Nam đang vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trỗ chín, cây lúa sinh trưởng và phát triển tương đối tốt.

Theo Vietnambiz

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cùng với việc thu hoạch vụ đông xuân, các địa phương trên cả nước đã xuống giống được hơn 1,7 triệu ha lúa hè thu, bằng 94,4% cùng kì năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 1,35 triệu ha, bằng 96,5%.

Mặc dù vụ lúa đông xuân thu hoạch sớm, thời gian chuẩn bị đất cho vụ hè thu nhiều nhưng tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay chậm hơn cùng kì năm 2019 do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn.

Hiện nay, lúa hè thu ở các địa phương phía Bắc đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh; ở các địa phương phía Nam đang vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trỗ chín, cây lúa sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Đến nay đã có 184.000 ha lúa hè thu sớm tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thu hoạch, bằng 109,8% cùng kì năm 2019.

Về vụ đông xuân, trong 6 tháng đầu năm 2020 diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm nay đạt hơn 3 triệu ha, bằng 96,8% cùng kì năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt gần 1,1 triệu ha, bằng 98,3%; các địa phương phía Nam đạt hơn 1,9 triệu ha, bằng 96%. 

Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân của cả nước ước tính đạt 65,8 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với cùng  năm trước.

Trong đó các địa phương phía Bắc đạt 62,7 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha chủ yếu do ảnh hưởng của giông lốc kèm mưa đá ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, sâu bệnh gây hại ở một số địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Các địa phương phía Nam đạt 67,6 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha. Một số địa phương có năng suất lúa đông xuân tăng so với cùng kì năm trước: Vĩnh Long tăng 6,1 tạ/ha; Kiên Giang tăng 4,4 tạ/ha; Cà Mau tăng 3,9 tạ/ha; Hậu Giang tăng 3,2 tạ/ha… 

Theo Tổng cục Thống kê năng suất lúa tăng khẳng định việc cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng tích cực, giống lúa mới chất lượng cao cho giá trị kinh tế cao dần thay thế giống lúa truyền thống. 

Sản lượng lúa đông xuân cả nước ước tính đạt 19,9 triệu tấn, giảm 568.400 tấn so với vụ đông xuân năm 2019 chủ yếu do giảm diện tích gieo trồng. Trong đó, sản lượng lúa đông xuân ở miền Bắc đạt 6,9 triệu tấn, giảm 142.800 tấn (riêng vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 3,3 triệu tấn, giảm 91.900 tấn). 

Một số địa phương có sản lượng lúa đông xuân giảm so với cùng kì năm trước là Thanh Hóa giảm 26.800 tấn; Hải Phòng giảm 25.100 tấn; Hưng Yên giảm 15.600 tấn; Thái Bình giảm 14.900 tấn. 

Sản lượng lúa đông xuân ở miền Nam đạt 13 triệu tấn, giảm 425.600 tấn so với cùng kì năm trước (vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 10,6 triệu tấn, giảm 300.600 tấn).

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ