Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin phát triển và hội nhập tháng 03-2007
07 | 07 | 2007

1) VIỆT NAM - KHU VỰC - THẾ GIỚI

- Hoạt động nghiên cứu trong hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam

- Cơ hội để tham mưu hoạch định chính sách lâm nghiệp

- Thực trạng rừng thuộc sở hữu nhà nước ở Trung Quốc.

- Kinh nghiệm cải cách chính sách lâm nghiệp ở một số nước chuyển đổi.

2) SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

- Ảnh hưởng của việc Trung Quốc gia nhập WTO đến thương mại lâm sản thế giới.

3) CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP

- Lý thuyết xây dựng mạng lưới

- Xây dựng mạng lưới chính sách lâm nghiệp ở Việt Nam.

- Lâm nghiệp xã hội và xã hội hóa lâm nghiệp.

4) NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam.

- Giảm nghèo nhờ rừng cộng đồng ở Campuchia, Lào và Việt Nam .

5) ĐIỂM SÁCH

Phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng và sinh kế người dân

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới.

6) DỮ LIỆU

- Thương mại lâm sản của VN qua một số năm.

- Thương mại lâm sản thế giới một số năm.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ