Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc đẩy mạnh nhập hạt điều từ châu Phi, Campuchia, giảm nhập khẩu từ Việt Nam
13 | 06 | 2023
Trung Quốc đẩy mạnh nhập hạt điều từ châu Phi, Campuchia, giảm nhập khẩu từ Việt Nam Tháng 5/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam vẫn tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, Trung Quốc (thị trường nhập điều lớn của Việt Nam) lại đẩy mạnh nhập khẩu hạt điều từ khu vực châu Phi và Campuchia, giảm nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguồn: etime.danviet.vn

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt điều của nước này trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 11,66 nghìn tấn, trị giá trên 50 triệu USD, tăng 26,1% về lượng, nhưng giảm 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Trung Quốc đạt 4.287 USD/tấn, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2022. 

Các nguồn cung hạt điều chủ yếu cho Trung Quốc gồm: Việt Nam, Bê-nanh, Bờ Biển Ngà, Campuchia và Tô-gô. 

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, nhưng tăng nhập khẩu hạt điều từ các nguồn cung Bê-nanh, Bờ Biển Ngà, Campuchia, Tô-gô... Tuy nhiên, lượng và trị giá nhập khẩu từ các thị trường trên vẫn ở mức thấp. 

Nếu xu hướng này kéo dài thì đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh của ngành điều Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. 

Theo dõi số liệu thống kê có thể thấy, Trung Quốc có xu hướng đẩy mạnh nhập khẩu hạt điều thô, sơ chế, giảm nhập khẩu hạt điều chế biến chuyên sâu.

 
 
Trung Quốc đẩy mạnh nhập hạt điều từ châu Phi, Campuchia, giảm nhập khẩu từ Việt Nam - Ảnh 1.

Tháng 5/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam vẫn tăng trưởng khả quan.

 
 
Trung Quốc đẩy mạnh nhập hạt điều từ châu Phi, Campuchia, giảm nhập khẩu từ Việt Nam - Ảnh 2.

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc (*) Ghi chú HS 080131 Hạt điều tươi hoặc khô, chưa tách vỏ; HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ

Tháng 5, xuất khẩu hạt điều của ta đã tăng trưởng khá khả quan. Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 5/2023 đạt 57 nghìn tấn, trị giá 331 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 13,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 219 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, tăng 8,0% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.805 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 4/2023 và giảm 4,9% so với tháng 5/2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.850 USD/tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Về chủng loại 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu chủng loại hạt điều W320, W240, W180, tỷ trọng chiếm 62,3% tổng lượng và 69,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều các loại. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu các chủng loại hạt điều trên đã tác động tích cực lên toàn ngành. 

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu hạt điều W320 của nước ta đạt 20,61 nghìn tấn, trị giá 130,44 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 3,6% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 4/2022 giảm 0,6% về lượng và giảm 0,2% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều W320 đạt 67,75 nghìn tấn, trị giá 427,11 triệu USD, tăng 6,8% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2023, tỷ trọng xuất khẩu hạt điều W320 chiếm 41,7% tổng lượng và 44,8% tổng kim ngạch của cả nước. 

Tương tự, 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu các chủng loại hạt điều W240, W180 tăng lần lượt 5,4% và 57,4% về lượng, xét về kim ngạch tăng 5,2% và 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24,15 nghìn tấn và 9,28 nghìn tấn, trị giá 164,35 triệu USD và 70,86 triệu USD. 

Ngược lại, Việt Nam giảm xuất khẩu một số chủng loại hạt điều trong 4 tháng đầu năm nay, gồm hạt điều WS/WB, SP, W210, DW. Nhìn chung, xuất khẩu các chủng loại trên ở mức thấp.

 
 
Trung Quốc đẩy mạnh nhập hạt điều từ châu Phi, Campuchia, giảm nhập khẩu từ Việt Nam - Ảnh 3.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quanBáo cáo phân tích thị trường