Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu chuẩn đối với ngành hàng thịt/Standards for meat
04 | 06 | 2007

Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Code

Tiêu đề/Title

Download

Số trang/Page Numbers

TCVN 7046-2002

Thịt tươi – Quy định kỹ thuật
Fresh meat. Specification

 vn; en

8

TCVN 7048 : 2002

Thịt hộp - Qui định kỹ thuật
Canned meat. Specification

 vn; en

6

TCVN 7049 : 2002

Thịt chế biến có xử lý nhiệt – Qui định kỹ thuật
Heat treated processed meat. Specification

 vn; en

7

TCVN 7050 : 2002

Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt - Qui định kỹ thuật
Non-heat treated processed meat. Specification

 vn; en

7

TCVN 5168 - 90

Thịt tươi – Hướng dẫn chung về kỹ thuật chế biến và yêu cầu vệ sinh
Fresh meat. Guide for processing technique and hygienic requirements

 vn

13

TCVN 7047-2002

Thịt lạnh đông- Quy định kỹ thuật
Frozen meat. Specification

 enBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ