Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
20 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa đất Nông nghiệp
02 | 07 | 2007
Tại Hội nghị về chống sa mạc hoá ở việt Nam tổ chức ngày 28/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết theo thống kê sơ bộ, mỗi năm Việt Nam mất khoảng 20 ha đất nông nghiệp do quá trình sa mạc hoá và hiện có khoảng 20 triệu dân đang phải chịu ảnh hưởng của quá trình này.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại hội nghị triển khai chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006-2010, cho biết cả nước có khoảng 9,3 triệu ha đất liên quan đến sa mạc hóa, tương đương khoảng 28% tổng diện tích đất đai toàn quốc. Trong số đó có khoảng 5 triệu ha đất chưa sử dụng, 2 triệu ha đang được sử dụng đã bị thoái hóa nặng và hơn 2 triệu ha đang có nguy cơ thoái hóa cao. Nguyên nhân chính dẫn đến hoang mạc hóa là do diện tích rừng bị giảm khiến hệ sinh thái bị suy thoái, gây ra lũ lụt và hạn hán. Ngoài ra còn do nạn cát bay, cát chảy và tình trạng đất trống bị xói mòn, nhiễm mặn, nhiễm phèn, hạn hán. Đến nay Việt Nam đã xác định 4 địa bàn ưu tiên chống sa mạc hóa, gồm Duyên hải Miền Trung, Tây Bắc, Tứ giác Long Xuyên và Tây Nguyên. Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường quản lý tài nguyên rừng và nước bền vững, cải tạo đất đã bị thoái hóa ở miền núi, ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn, cát bay cát nhảy ở duyên hải miền Trung và tứ giác Long Xuyên. Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra chương trình hành động để chống sa mạc hóa trong giai đoạn 2007-2010 và định hướng tới năm 2020. Cụ thể, Việt Nam cần xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình sa mạc hóa như bản đồ hạn hán, quy hoạch sử dụng đất, các loại rừng và quy hoạch lưu vực sông, đồng thời tiếp tục rà soát cơ chế chính sách liên quan đến sa mạc hóa

Nguồn tin: Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ