Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thống kê nhập khẩu cao su Việt Nam 8 tháng năm 2006
09 | 07 | 2007
Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm lượng cao su đã nhập là 164.090 tấn, trị giá 289,29 triệu USD, tăng hơn cùng kỳ năm 2005 là 124,9 % về lượng, 159,7 % về trị giá và 15,5% về đơn giá.
Trong 8 tháng qua, nguồn cao su mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất là từ Thái Lan, với lượng nhập 40.833 tấn, trị giá 67.712.531 USD; tiếp đến từ Campuchia, với lượng nhập 25.437 tấn, trị giá 50.814787 USD; thứ ba là thị trường Indonêsia với lượng nhập 20.648 tấn, trị giá 37.122.843 USD.
Nước
ĐVT
Tháng 8/2006
8 tháng 2006
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
Ấn Độ
Tấn
873
2.021.106
4.023
8.478.303
Anh
Tấn
214
322.107
910
1.813.736
Bỉ
Tấn
17
31.156
120
246.860
Braxin
Tấn
300
455.998
Tiểu VQ Arập Thống nhất
Tấn
216
517.320
Campuchia
Tấn
2.642
5.401.574
25.437
50.814787
Canađa
Tấn
102
331.848
Đài Loan
Tấn
890
1.763.492
8.242
15.123.579
CHLB Đức
Tấn
772
1.343.097
Extônia
Tấn
405
761.176
Hà Lan
Tấn
184
391.156
746
1.614.320
Hàn Quốc
Tấn
1.054
1.974.450
9.854
16.178.697
Hồng Kông
Tấn
114
259.066
1.932
1.015.897
Indonêsia
Tấn
3.741
7.362.868
20.648
37.122.843
Malaysia
Tấn
190
347.969
8.367
13.483.355
Mianma
Tấn
2.100
3.088.551
Mỹ
Tấn
197
379.912
1.060
1.925.751
LB Nga
Tấn
986
1.515.860
4.582
7.696.541
Nhật Bản
Tấn
55
1.136.852
6.944
13.894.693
Pháp
Tấn
65
204.326
545
1.440.889
Philippin
Tấn
400
890.858
2.276
4.357.656
Singapore
Tấn
444
775.258
1.271
2.197.033
Thái Lan
Tấn
3.431
6.130.193
40.833
67.712.531
Thụy Sĩ
Tấn
14
52.261
297
524.168
Trung quốc
Tấn
2.046
3.388.942
17.387
29.238.865


(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường