Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mức độ sử dụng thông tin Nông nghiệp thấp nói lên điều gì?
24 | 08 | 2007
Nhất thiết phải tìm động lực trong nội bộ ngành nông nghiệp và nông thôn, nơi bắt đầu chính là phát triển mạnh mẽ tổ chức Hợp tác kinh tế nông nghiệp (HTKTNN). Tổ chức HTKTNN là cầu nối mối liên kết chặt chẽ giữa chính phủ với nông dân, nông dân với thị trường, nông dân với nông dân và là “Tổ chức của chính nông dân”.

Trong những năm gần đây thông tin nông nghiệp Trung Quốc có những bước tiến khá dài, các trang thiết bị thông tin nông thôn có nhiều bước cải thiện. Nhưng qua điều tra so sánh, mặc dù nhà nước đã đầu tư một khoản tiền lớn cho trang thiết bị cơ sở để thông tin hoá nông nghiệp, mạng lưới thông tin đã được đưa tới các huyện xã nhưng hiệu quả sử dụng nguồn tin này còn rất thấp.Trước mắt, ước tính tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) đóng góp cho nông nghiệp Trung Quốc đạt 40%, mỗi năm có khoảng hơn mười ngàn thành tựu KHKT nông nghiệp, nhưng số lượng được các xí nghiệp nông nghiệp và các nông hộ sử dụng không tới 10%.

  Nông dân là những người cần thông tin nông nghiệp lại không muốn, không thể và cũng không đủ năng lực để chi trả cho những nguồn tin mà họ cần, đó chính là một trong những lý do gây nên mức độ sử dụng nguồn thông tin nông nghiệp thấp. Một mặt, chi phí tiếp cận thông tin cao làm hạn chế khả năng sử dụng thông tin của nông dân. Theo thống kê, năm 2006 bình quân thu nhập thực của nông dân đạt 3587 nhân dân tệ (NDT) (7.640.000 đồng), tăng 7.4% so với năm trước, nếu tính tiền điện thoại là 0.3NDT/phút (650 đồng) , tiền internet là 1.8NDT/giờ (4000 đồng ) tổng cộng ít nhất cần 10 NDT/ giờ (22.000 đồng). Với giá cả thông tin đắt đỏ như vậy đối với người nông dân quả thật rất khó có thể chi trả. Mặt khác, tri thức và ý thức cập nhật thông tin của nông dân còn kém, nên năng lực ứng dụng thông tin yếu. Tài liệu chỉ ra, nguồn lao động nông thôn có trình độ văn hoá thấp, trong 490 triệu lao động nông thôn, trình độ văn hoá cấp 3 trở lên chiếm 13%, cấp 2 chiếm 48%, tiểu học trở xuống chiếm 39%, trong đó mù chữ chiếm 7.6%.Ngoài ra, ở nông thôn số nhân tài còn thiếu nghiêm trọng, cả nước chỉ có 5.700 ngàn người, chiếm 1.16% lao động nông thôn. Những điều trên đều ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận và sử dụng tin tức kỹ thuật và học tập kiến thức qua mạng của người nông dân. Hạn chế năng lực lý giải mức độ áp dụng thông tin thấp.

  Tác giả cho rằng, nhất thiết phải tìm động lực trong nội bộ ngành nông nghiệp và nông thôn, nơi bắt đầu chính là phát triển mạnh mẽ tổ chức Hợp tác kinh tế nông nghiệp (HTKTNN). Tổ chức HTKTNN là cầu nối mối liên kết chặt chẽ giữa chính phủ với nông dân, nông dân với thị trường, nông dân với nông dân và là “Tổ chức của chính nông dân”. Khi đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thông tin cung cầu nông nghiệp, sẽ có tác dụng thúc đẩy lớn đối với hiệu suất sử dụng nguồn thông tin nông nghiệp. Vì vậy công việc trọng điểm ở chỗ:

1. Đề xướng và tích cực ủng hộ nông dân sáng lập, kinh doanh các ngành phù hợp với việc xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa của tổ chức hợp tác kinh tế.

2. Tăng cường liên hệ giữa chính phủ và tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn, phát huy tác dụng chủ thể của nông dân, nông hộ trong chương trình tin tức hoá nông nghiệp.

3. Thông qua tổ chức HTKTNN cung cấp tin tức nông nghiệp, không ngừng đáp ứng các nhu cầu của nông dân đối với tin tức khoa học kỹ thuật, tin tức thị trường, tin tức tài nguyên…Thuỳ Linh biên dịch (Theo Nhật báo Nông nghiệp)
Báo cáo phân tích thị trường