Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lai Châu: năm 2008 trồng thêm 5.000 ha cây cao su
19 | 09 | 2007
Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu, trong giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh Lai Châu có kế hoạch trồng thêm 5000 ha cây cao su, phấn đấu đến năm 2010 toàn tỉnh có 20.000 ha cây cao su.
Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu, trong giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh Lai Châu có kế hoạch trồng thêm 5000 ha cây cao su, phấn đấu đến năm 2010 toàn tỉnh có 20.000 ha cây cao su.

Dự kiến năm 2008, huyện Phong Thổ sẽ trồng 1000ha cây cao su, các huyện Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường và Sìn Hồ mỗi huyện trồng từ 100 ha đến 150 ha. Hiện nay, UBND tỉnh Lai Châu đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương nghiên cứu, khảo sát quỹ đất để xây dựng quy hoạch phát triển cây cao su đến năm 2010.

Ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: "Căn cứ vào độ sinh trưởng của cây cao su trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua, đồng thời sau nhiều chuyến đi thực tế, tìm hiểu các mô hình trồng cao su của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), một tỉnh có khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng với tỉnh Lai Châu cho thấy, việc xây dựng chiến lược phát triển cây cao su của Lai Châu hoàn toàn khả thi. Tỉnh xác định cây cao su không chỉ là cây xoá đói giảm nghèo mà nó phải trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của Lai Châu trong thời gian tới. Tỉnh đang làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để thành lập Công ty cao su tại Lai Châu trong năm 2007".Nguồn: chebien
Báo cáo phân tích thị trường