Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Lan giúp phát triển ngành sản xuất ca cao
25 | 09 | 2007
Hà Lan sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển sản xuất ca cao, thông qua các chương trình đào tạo cho cán bộ và nông dân tham gia phát triển ca cao, tiếp cận thị trường cho ca cao Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Nông nghiệp-Tài nguyên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan ký ngày 21/9 tại Hà Nội trong khuôn khổ hội thảo hợp tác khu vực nhà nước và tư nhân giữa Việt Nam và Hà Lan về phát triển bền vững ngành ca cao, phía Hà Lan cũng sẽ giúp Việt Nam tuyên truyền về ngành ca cao và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển ca cao.

Phát biểu tại hội thảo, ông Sharief Mohamed, chuyên viên cao cấp Bộ Nông nghiệp -Tài nguyên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan, khẳng định rằng nếu có chính sách phù hợp, Việt Nam có thể trở thành nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới bởi ngoài chất lượng cao, ca cao Việt Nam còn có hương vị đặc biệt.

Ông Sharief Mohamed cho biết Việt Nam rất có tiềm năng phát triển ca cao ở những vùng đất đai phù hợp, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần, tính đến tháng 5/2007, diện tích trồng ca cao trên cả nước đạt gần 9.000ha.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đề án "Phát triển cây ca cao đến năm 2015 và định hướng đến 2020" với mục tiêu đến năm 2015 diện tích cây ca cao đạt 60.000ha, sản lượng hạt khô đạt 52.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 50-60 triệu USD. Việt Nam cũng phấn đấu đến năm 2020 diện tích ca cao đạt 80.000 ha, sản lượng hạt khô 108.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 100-120 triệu USD.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường