Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công Ty Cổ Phần SX – XNK Thực Phẩm Sài Gòn
01 | 10 | 2007
04 Đồng Nai, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM Tp.Hồ Chí Minh +84 (8) 8485261- 8485262 – 8485263 +84 (8) 848 5265 saf_04dn@yahoo.com.vn
Sản xuất chế biến, mua bán thực phẩm, hàng nông – lâm sản

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ