Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
An Giang: Hơn 81% diện tích trồng lúa thực hiện qui trình 3 giảm 3 tăng và tiết kiệm nước
08 | 10 | 2007
Theo ông Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, trong 2 vụ sản xuất lúa chính (đông xuân và hè thu) trong năm nay, nông dân An Giang thực hiện qui trình 3 giảm 3 tăng^ và tiết kiệm nước trên 81% diện tích gieo trồng lúa, giảm chi phí và tăng thêm lợi nhuận cho nông dân hơn 372,3 tỷ đồng

Trong 2 vụ này, tỉnh An Giang đã gieo trồng 461.363 ha lúa, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 1.151 ha so cùng kỳ năm 2006. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông tỉnh và Công ty bảo vệ thực vật An Giang phối hợp tố chức 267 lớp tập huấn chương trình 3 giảm 3 tăng kết hợp tiết kiệm nước và tổ chức 474 cuộc khuyến nông, thực hiện qui trình này cho 19.578 lượt nông dân tham gia. Kết quả, có 3.314 hộ tham gia với 2.845 ha lúa thực hiện quy trình sản xuất 3 giảm 3 tăng và tiết tiệm nước, tăng gấp 2 lần năm 2006. Nhờ thực hiện đúng quy trình nên lúa cứng cây, chống chịu được sâu bệnh cho năng suất cao, bình quân đạt 7,1 tấn ha trong vụ đông xuân (cao nhất từ trước đến nay) và 5,11 tấn/ha trong vụ hè thu.

Qua chiết tính chi li bình quân sản xuất lúa thực hiện qui trình 3 giảm 3 tăng trong sản xuất giúp tăng thêm lợi nhuận cho nông dân 1 triệu đồng/ha; thực hiện 3 giảm 3 tăng và tiết kiệm nước tăng lợi nhuận cho nông dân bình quân 1,3 triệu đồng/ha./.Nguồn: agroviet.gov
Báo cáo phân tích thị trường