Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chè Tân Cương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
13 | 10 | 2007
Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" cho sản phẩm chè Tân Cương ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh Thái Nguyên cho biết đây là một trong 5 sản phẩm quốc gia được đăng bạ bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên toàn quốc.

Chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" cho chè Tân Cương Thái Nguyên bao gồm vùng địa danh tương ứng với 3 xã Phúc Xuân, Phúc Trìu và Tân Cương, có tổng diện tích 4.861,8ha.

Theo kết quả nghiên cứu của dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu và thủ tục bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" cho chè Tân Cương, được triển khai từ năm 2006 với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, các yếu tố chính quyết định chất lượng loại chè này là đất trồng, tập quán canh tác, yếu tố khí hậu và bức xạ nhiệt.

Trong đó các nhà khoa học đặc biệt quan tâm tới điều kiện về bức xạ nhiệt vì đây là yếu tố có vai trò rất quan trọng đối với chất lượng chè, theo đó chè Tân Cương cần có tổng bức xạ nhiệt là 122,4 kcal/cm2/ năm, trong đó lượng bức xạ hữu hiệu là 61,2 kcal/cm2/năm, thấp hơn so với chè khác.Nguồn:
Báo cáo phân tích thị trường