Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chưa bắt buộc kiểm tra chất lượng cà phê xuất khẩu
13 | 11 | 2007
Trong báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong tháng cuối năm 2007, Bộ Công thương đã kiến nghị chưa bắt buộc kiểm tra chất lượng đối với cà phê xuất khẩu.
Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng quy chuẩn bắt buộc đối với cà phê xuất khẩu là chưa phù hợp và cần có lộ trình phù hợp với cơ sở hạ tầng, điều kiện canh tác, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm, nếu không sẽ dẫn tới sự lãng phí, ách tắc, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này.

Theo lộ trình, từ 1-10-2007, cà phê xuất khẩu sẽ bắt buộc phải kiểm tra chất lượng mặt hàng cà phê theo tiêu chuẩn TCVN 4193: 2005 trước khi thông quan.


Theo baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường