Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủ tục bán, thanh lý hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất
06 | 12 | 2007
Theo quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa hàng phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật có liên quan (không quy định việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất).

Theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP thì phế phẩm, phế liệu, máy vi tính, điều hoà đã qua sử dụng… của doanh nghiệp chế xuất nêu trên thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu. Theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 149/2005/NĐ-CP thì quan hệ giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu.

Về việc doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu, phế phẩm vào nội địa, Cục Bảo vệ môi trường đã có ý kiến tại công văn số 2058/BVMT ngày 15/8/2007, tuy nhiên chưa khẳng định rõ ràng có cho doanh nghiệp chế xuất được bán phế liệu, phế phẩm thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu vào nội địa hay không?

Được biết, về việc thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Công thương có ý kiến tại công văn số 2552/BCT-KHĐT ngày 30/10/2007, theo đó đề nghị lấy ý kiến của các Bộ liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 Theo Vinanet.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ