Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản Tp Hồ Chí Minh
12 | 12 | 2007
Địa chỉ 1103-1105 Trần Hưng �?ạo, Q.5, TP.Hồ Chí Minh Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 9234059 Fax +84 (8) 9234059 E-mail aptco@hcm.vnn.vn Website

Lĩnh vực HĐ

Kinh doanh thủy hải sảnBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ