Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản Tp Hồ Chí Minh
12 | 12 | 2007
Địa chỉ 1103-1105 Trần Hưng �?ạo, Q.5, TP.Hồ Chí Minh Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 9234059 Fax +84 (8) 9234059 E-mail aptco@hcm.vnn.vn Website

Lĩnh vực HĐ

Kinh doanh thủy hải sảnBáo cáo phân tích thị trường