Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đứng thứ 7 thế giới
13 | 12 | 2007
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, "Việt Nam đứng trong top 10 thế giới về phát triển thủy sản, với sản lượng thủy sản xuất khẩu đứng thứ 7 thế giới.

Tại Hội thảo "Tầm nhìn kinh tế biển và phát triển thủy sản Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 11/12 tại Hà Nội, đại diện Bộ Thủy sản nói rằng "thủy sản là minh chứng hùng hồn cho khả năng và triển vọng trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu nhờ biển trong tầm nhìn kinh tế biển của Việt Nam trong tương lai".

Hội thảo tập trung thảo luận về xu hướng phát triển kinh tế biển của nhiều quốc gia có biển; xây dựng các kỹ năng cạnh tranh về tài nguyên biển trong xu thế hội nhập; ứng dụng công nghệ trong khai thác, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, tạo điều kiện cho Việt Nam ứng dụng, vận dụng, phát huy trở thành cường quốc biển.

Hiện Việt Nam chưa có một tầm nhìn chiến lược biển cụ thể, hoàn thiện để phát huy toàn diện tiềm năng tài nguyên biển. Đây chính là hạn chế, nguyên nhân bó hẹp tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý chuyên ngành và các địa phương ven biển.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường