Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cao su tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ tăng gấp đôi vào 2015
15 | 12 | 2007
Công ty Công nghiệp Cao su Thiên nhiên Vân Nam, nhà sản xuất cao su lớn thứ 2 của Trung Quốc có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng lên 400.000 tấn vào năm 2015 bằng việc tăng diện tích trồng cao su.
Công ty phấn đấu kiểm soát 80% nguồn cao su thiên nhiên của tỉnh Vân Nam, tỉnh miền đông – nam Trung Quốc, bằng việc mua lại các đồn điền cao su tư nhân và quốc doanh.
Sản lượng của công ty năm nay dự kiến đạt 170.000 tấn, tăng khoảng 20% so với năm ngoái, sẽ tăng tới 250.000 – 260.000 tấn vào năm 2010 và sau đó tăng tới 400.000 tấn vào 2015.
Công ty sẽ đầu tư ít nhất 10 triệu NDT (1,35 triệu USD) trong giai đoạn đầu của kế hoạch trồng 66.700 hécta cao su tại Lào.
Công ty có kế hoạch tăng gấp đôi diện tích trồng cao su ở Lào lên 133.300 hécta vào 2010 và tăng tới 333.300 hécta vào 2015, song cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá về sản lượng ở các đồn điền cao su mà họ đầu tư vào ở nước ngoài. Công ty có kế hoạch sẽ mua cao su thiên nhiên của Lào và chế biến tại đó.
Trung Quốc đã sử dụng 70% diện tích đất trồng ở các tỉnh Hải Nam, Vân Nam và Quảng Đông để trồng cao su.
Trung Quốc, nước tiêu thụ và nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục có mức tiêu thụ và nhập khẩu cao su hàng năm tăng 2 con số, bởi xuất khẩu lốp xe tăng mạnh, vượt xa so với tốc độ tăng sản lượng cao su nội địa.
(1 USD=7,402 NDT)


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường