Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm của Mỹ trong 10 tháng đầu năm giảm
18 | 12 | 2007
Tổng nhập khẩu tôm của Mỹ trong 10 tháng đầu năm đạt 451,4 nghìn tấn, trị giá 3,15 tỷ USD (2,1 tỷ euro), giảm 3,6% về khối lượng và 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2006. Thái Lan là nhà XK hàng đầu về tôm thịt cho Mỹ với 49,3 nghìn tấn, trị giá 340,1 triệu USD, tăng 14,6% về khối lượng và 15,9% về giá trị.
Tổng nhập khẩu tôm của Mỹ trong 10 tháng đầu năm đạt 451,4 nghìn tấn, trị giá 3,15 tỷ USD (2,1 tỷ euro), giảm 3,6% về khối lượng và 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2006.
Trung quốc xuất 22,2 nghìn tấn, trị giá 98,5 triệu USD,giảm 33,3% về khối lượng và 30,8% về giá trị. Trung Quốc chiếm 73% thị phần tôm bao bột nhập khẩu của Mỹ.
Thái Lan là nhà XK hàng đầu về các mặt hàng đông lạnh, xuất cho Mỹ 49,6 nghìn tấn, trị giá 337,1 triệu USD, giảm 5,7% về khối lượng và 8,9% về giá trị, Thái Lan chiếm 63% thị phần hạng mục này của Mỹ. Thái Lan cũng là nhà XK hàng đầu về tôm thịt cho Mỹ với 49,3 nghìn tấn, trị giá 340,1 triệu USD, tăng 14,6% về khối lượng và 15,9% về giá trị. Thái Lan chiếm 34% thị phần hạng mục này của Mỹ.
Hiện nay, Mêhicô đang đẩy mạnh XK tôm vỏ đông lạnh cho Mỹ: cỡ15/20, với 37,4 triệu USD, tăng16,8% về GT, chiếm 24% thị phần cỡ này của Mỹ. 
Cỡ 21/25 : Mêhicô đạt giá trị xuất 78 triệu USD, tăng 20,3% về GT, chiếm 44%% thị phần NK cỡ này của Mỹ. Thái Lan tăng gấp đôi sản lượng XK, trị giá 34,5 triệu USD.
Cỡ 26/30 : Thái Lan  đạt giá trị xuất  65,1 triệu USD, giảm 4,5% về GT. Mêhicô đạt giá trị xuất 35,6 triệu USD, giảm 29,8% về GT.
Cỡ 31/40 : Thái Lan  đạt giá trị xuất  51,7 triệu USD, giảm 21,3% về GT. Mêhicô  đạt khối lượng xuất  2,8 nghìn tấn, giảm 28,6% về KL. Thái Lan chiếm 26,6% thị phần NK hạng mục này.
Cỡ 41/50 : Êcuađo tăng cường KL xuất, nhưng giá trị lại giảm 3,6%, đạt 40,6 triệu USD, Thái Lan cũng giảm 30,6% về KL xuất. Êcuađo chiếm 34,9% thị phần NK hạng mục này.
Cỡ 51/60 : Thái Lan đạt giá trị xuất 53,4 triệu USD, tăng 18% về GT, chiếm 39% thị phần NK hạng mục này.
Cỡ 61/70 : Êcuađo dẫn đầu với giá trị đạt 24,9 triệu USD, giảm 21,7%. Thái Lan giảm 50% khối lượng xuất. Mặc dù giá trị xuất giảm nhưng Êcuađo vẫn chiếm 50% thị phần NK hạngmục này.
Cỡ dưới 15: ViệtNam là nhà cung cấp hàng đầu tôm cỡ lớn <15, khối lượng đạt 4,7 nghìn tấn, trị giá 75,6 triệu USD, tăng 19,1% về KL và 19,4% về GT. Mêhicô xuất 3,1 nghìn tấn, tăng 13%. Hiện Việt Nam chiếm 23,3% tổng nguồn cung cấp cỡ này.
Cỡ từ trên 70: Êcuađo là nhà cung cấp lớn nhất, mặc dù giảm 18,3% về KL , giá trị xuất đạt 18,1triệu USD, giảm 27,3%, chiếm 50% tổng Nk nhóm hàng này. Thái Lan đã giảm 56% XK loạt cỡ này.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ