Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Thực phẩm miền Bắc
14 | 01 | 2008
Địa chỉ 203 Minh Khai, Hà Nội Tỉnh/T.Phố Hà Nội Điện thoại +84 (4) 6360663 Fax +84 (4) 8623204 E-mail fonexim@hn.vnn.vn Website

Lĩnh vực HĐ: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ