Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2008, cần điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu thuỷ, hải sản sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái
15 | 01 | 2008
Nhìn tổng quan, năm 2007, xuất khẩu thuỷ, hải sản sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái có nhiều thuận lợi hơn năm 2006 nhờ nhu cầu của khách hàng Trung Quốc tăng đáng kể.

Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái đã xây dựng một khu vực riêng để chuyên giao nhận hàng thuỷ, hải sản xuất khẩu có bãi đỗ xe đông lạnh chuyên dụng rộng 2000 m2, có băng tải và cần cẩu để bốc xếp hàng, lực lượng hải quan xúc tiến thủ tục thông quan chỉ 30 phút/lô hàng, giá các mặt hàng xuất khẩu tăng trung bình 2,8% so với năm 2006. Đa số các công ty, đơn vị và tư thương Việt Nam tham gia xuất khẩu thuỷ, hải sản đều tận dụng các điều kiện thuận lợi trên để đẩy mạnh công việc kinh doanh.

Trong năm 2007, có tổng số hơn 100 công ty, đơn vị và thương nhân đã thường xuyên tham gia xuất khẩu hàng thuỷ, hải sản sang Trung Quốc. Sản lượng xuất khẩu cả năm tăng 21,66% so với năm 2006, kim ngạch tăng 28,72%. Chất lượng các chủng loại sản phẩm thuỷ, hải sản đã nâng cao hơn, hàng cấp đông chiếm 34,86%, hàng đông lạnh chiếm 27%, hàng khô chiếm 31,48%, hàng sống chiếm 8,35%, còn lại là hàng sơ chế (ướp đá, ướp muối). Cơ cấu mặt hàng cần điều chỉnh trong năm 2008 để phù hợp hơn đối với thị trường Trung Quốc. Cụ thể hàng cấp đông cần tăng lên khoảng 40%, hàng đông lạnh tươi nên giảm còn khoảng hơn 20% vì dễ xuống cấp trên đường vận chuyển. Hàng sơ chế cũng cần giảm xuống mức thấp nhất trong khi hàng sống nên ở mức 15%.

Năm 2008, xuất khẩu thuỷ, hải sản sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vẫn có các điều kiện thuận lợi trên, các nhà xuất khẩu thuỷ, hải sản Việt Nam cần tận dụng ở mức cao nhất, điều chỉnh cơ cấu mặt hàng để đạt hiệu quả cao hơn.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường