Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Ngãi: Hơn 500 hộ chưa được thụ hưởng chương trình 134
07 | 07 | 2007
Được triển khai từ năm 2005, đến nay chương trình 134 của Chính phủ đã có tác động tích cực đến việc cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng, theo điều tra mới đây của Ban quản lý đề án chương trình 134, toàn tỉnh vẫn còn trên 500 hộ chưa được thụ hưởng chương trình này.

Theo đề án của tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có trên 11.000 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn được thụ hưởng chương trình 134 của Chính phủ, theo đó, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt và đất sản xuất. Sau gần 2 năm thực hiện, với sự hỗ trợ trực tiếp của chương trình, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện sống tốt hơn.

Tuy nhiên, do khâu điều tra ban đầu chưa đúng thực tế, nên hiện nay vẫn còn trên 500 hộ gia đình chưa được thụ hưởng chương trình này, trong đó có 300 hộ ở huyện Tây Trà và riêng thôn Trà Linh xã Trà Lĩnh bị bỏ sót toàn bộ với gần 110 hộ.

Theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, Thủ tướng Chính phủ quyết định: mức giao đất sản xuất tối thiểu một hộ là 0,5 ha đất nương, rẫy hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước hai vụ...

Đối với đất ở: mức giao diện tích đất ở tối thiểu 200 m2 cho mỗi hộ đồng bào sống ở nông thôn...

Về nhà ở: hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/hộ để làm nhà ở...

Về hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt: mức hỗ trợ là 300.000 đồng/hộ để đào giếng hoặc tạo nguồn nước sinh hoạt hoặc 0,5 tấn xi măng/hộ để xây dựng bể chứa nước mưa...Theo VTV
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ