Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
An Giang đầu tư 3,4 tỷ đồng cho dự án “Xây dựng chất lượng và thương hiệu gạo xuất khẩu”
23 | 01 | 2008
Nhằm nâng cao hiệu quả cho hạt gạo xuất khẩu, năm 2008 tỉnh An Giang sẽ đầu tư 3,4 tỷ đồng triển khai dự án “Xây dựng chất lượng và thương hiệu gạo xuất khẩu” đặc trưng của tỉnh. Trước mắt tỉnh sẽ đầu tư cho 3 dòng sản phẩm gạo Nàng Nhen Bảy Núi (huyện Tịnh Biên), gạo thơm Châu Phú (huyện Châu Phú) và nếp Phú Tân (huyện Phú Tân).

Dự án được triển khai từ năm 2008 - 2011, tập trung xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất và qui trình quản lý sản xuất để đạt được tiêu chuẩn quốc tế Eurep GAP (tiêu chuẩn chất lượng châu Âu). Trong năm 2008, tỉnh sẽ đầu tư 1,165 tỷ đồng tổ chức tập huấn; phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn Eurep GAP; tổ chức 3 mô hình, mỗi mô hình là 30 ha tại thị trấn Tịnh Biên cho sản phẩm gạo Nàng Nhen, tại ấp Bình Chơn, xã Bình Chánh (huyện Châu Phú); cho gạo thơm Châu Phú và tại Hợp tác xã Phú Thượng, xã Phú Thành (huyện Phú Tân) cho dòng sản phẩm nếp Phú Tân; giúp nông dân tham gia tìm kiếm thông tin, phân tích, lựa chọn và xác lập thương hiệu; đẩy mạnh công tác truyền thông cho thương hiệu và đào tạo cho cán bộ của đơn vị kinh doanh về kiến thức quản trị thương hiệu.

Hiện An Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực đạt trên 3,1 triệu tấn/năm, trong đó lúa hàng hoá phục vụ cho xuất khẩu chiếm trên 1,2 triệu tấn. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của tỉnh và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế Eurep GAP là rất cần thiết. Theo tính toán, đến năm 2011 kết thúc dự án còn sinh lợi nhuận cho nông dân khoảng 1,9 tỷ đồng, trên qui mô sản xuất có thể thu hồi vốn vào năm 2013, ngoài ra còn xây dựng được mô hình kinh tế phù hợp với xu thế hiện đại hoá và tiêu chuẩn hoá sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao được ý thức của nông dân sản xuất sạch an toàn.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường