Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu ghế gỗ năm 2007 ước đạt 470 triệu USD
28 | 01 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận ghế của Việt Nam trong tháng 11 đạt 43,5 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng 10, 20 ngày dadàu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt 32 triệu USD, ước tính trong tháng 12, kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế đạt 47 triệu USD. Ước tính năm 2007, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế và các bộ phận của ghế đạt 470 triệu USD, tăng 34,5% so với năm 2006 và chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước.

Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế và các bộ phận ghế của Việt Nam vào các thị trường chính như: Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Bỉ, Nhật Bản, Hà Lan, Italia, Canada… đều đồng loạt tăng mạnh so với tháng 10.

Cơ cấu các thị trường xuất khẩu ghế gỗ của Việt Nam trong tháng 10/2007

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Mỹ

21,7%

Đức

15,1%

Pháp

12,0%

Anh

9,0%

Bỉ

6,1%

Nhật Bản

4,1%

Hà Lan

4,0%

Italia

3,5%

Canada

3,4%

Tây ban Nha

3,2%

Ôxtrâylia

2,9%

Các nước khác

15,0%

Trong tháng 11, Mỹ là thị trường xuất khẩu ghế gỗ lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 9,4 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng 10. Như vậy, sau khi liên tục giảm sút trong tháng 9 và tháng 10, thì sang tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại. Đáng chú ý là trong 20 ngày đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này vào thị trường Mỹ đạt 7,5 triệu USD, ước tính trong tháng 12, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế và các bộ phận của ghế vào thị trường Mỹ đạt 10,5 triệu USD, tăng 11,7% so với tháng 11. Theo xu hướng chung hàng năm, xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế vào thị trường Mỹ tăng mạnh từ trung tuần tháng 10 đến đầu tháng 4 năm sau. Do đó, sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng ghế và các bộ phận của ghế vào thị trường Mỹ trong tháng 11 và đầu tháng 12 là đang theo chu kỳ. Dự báo trong những tháng tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng. Hiện nay Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu mặt hàng ghế nguyên chiếc vào thị trường Mỹ với kim ngạch xuất khẩu hàng tháng chiếm trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế vào thị trường Mỹ.

Kế đến là thị trường Đức, với kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 6,6 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng 10. Trong 3 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế gỗ của Việt Nam vào thị trường Đức tăng mạnh. Tháng 11, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế nguyên chiếc vào thị trường Đức đạt 3,9 triệu USD, tăng 50% so với tháng 10.

Tiếp theo là thị trường Pháp, với kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 5,2 triệu USD, tăng 89,7% so với tháng 10. Trong các sản phẩm ghế xuất khẩu vào thị trường Pháp trong tháng 11, thì kim ngạch xuất khẩu ghế nguyên chiếc đạt 1,7 triệu USD, tăng 240%, kim ngạch xuất khẩu các bộ phận của ghế đạt 3,5 triệu USD, tăng 52,2%.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh trong tháng 10 đạt 3,9 triệu USD, tăng 38,5% so với tháng 10. Kim ngạch xuất khẩu ghế gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh đã tăng trở lại sau khi giảm trong 3 tháng 8,9 và 10. Đáng chú ý là trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu các bộ phận của ghế vào thị trường Anh tiếp tục giảm sút, trong khi đó thì xuất khẩu ghế nguyên chiếc vào thị trường này đã tăng mạnh.Nguồn: vinanet.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường