Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình cung thịt và sữa của Mỹ tháng 1/08 và dự báo tháng 2/08
19 | 02 | 2008
- Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa tăng dự báo sản lượng thịt bò trong năm 2008 do lượng giết mổ tăng, tuy nhiên dự báo về lượng xuất khẩu thịt bò năm nay lại giảm đi.^

Trong dự báo cung - cầu nông sản thế giới hàng tháng, USDA cũng đã tăng dự báo tổng sản lượng thịt năm 2008 do triển vọng tăng trưởng của các ngành sản xuất thịt chính.

Thêm vào đó, USDA cũng đã điều chỉnh lại số liệu mậu dịch thịt lợn và thịt bò. Để biết thêm thông tin xin xem trang web: http://www.ers.usda.gov/data/meattrade/.

Cung thịt và sữa của Mỹ

(ĐVT: triệu lb)

Tháng 2/08 Tháng 1/08 Tháng 2/07 Tháng 1/07
Thịt bò
Sản lượng26.40526.205 26.52026.515
Xuất khẩu 1.670 1.710 1.431 1.404
Thịt lợn
Sản lượng23.065 22.770 21.962 21.959
Xuất khẩu 3.685 3.685 3.179 3.144
Thịt gà
Sản lượng36.579 36.456 35.564 35.492
Xuất khẩu 5.900 5.775 5.801 5.701
Sữa
Sản lượng 190.600 190.000 185.600 185.600Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường