Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hải quan Lạng Sơn triển khai khai báo hải quan điện tử đối với loại hình xuất nhập khẩu
06 | 03 | 2008
Hải quan Lạng Sơn quyết định kể từ ngày 1/3/2008 sẽ áp dụng đống loạt việc tiếp nhận dữ liệu khai báo điện tử với các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu.
Bắt đầu từ 1/3/2008 các DN có thể khai báo Hải quan điện tử qua Website của Hải quan Lạng Sơn với các địa chỉ cụ thể sau:

http://220.231.98.2/dnhuunghi (nếu XNK hàng hoá qua cửa khẩu Hữu Nghị)

http://220.231.98.2/dntanthanh (nếu XNK hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh).

http://220.231.98.2/dncocnam (nếu XNK hàng hoá qua cửa khẩu Cốc Nam).

http://220.231.98.2/dndongdang (nếu XNK hàng hoá qua cửa khẩu Đồng Đăng).

http://220.231.98.2/dnchima (nếu XNK hàng hoá qua cửa khẩu Chi Ma).

http://220.231.98.2/dnbgdientu (Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang).

Trong trường hợp DN chưa đủ điều kiện để sử dụng khai báo qua Website của Hải quan Lạng Sơn thì có thể đến địa điểm làm thủ tục để nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính do cơ quan Hải quan hỗ trợ thời gian đầu thực hiện sau đó truyền vào hệ thống của Hải quan. Tại các địa điểm làm thủ tục của Hải quan Lạng Sơn đều có tổ hướng dẫn, hỗ trợ DN khai báo điện tử.

Cục Hải quan Lạng Sơn cam kết, những DN thực hiện khai báo điện tử sẽ được ưu tiên làm thủ tục XNK và thông quan hàng hoá trong thời gian nhanh nhất.

Theo mục tiêu mà Hải quan Lạng Sơn đề ra, đến hết năm 2008 phấn đấu có khoảng 60-70% DN làm thủ tục qua địa bàn tham gia khai báo hải quan điện tử.Nguồn: Thông tin Thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ