Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin Phát triển và Hội nhập tháng 07-2005
07 | 10 | 2007

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Các nước phát triển tăng mạnh đầu tư ra nước ngoài

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Phát triển nông nghiệp nông thôn trong quá trình cải cách và công nghiệp hoá của Việt Nam

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Trung Quốc thay đổi chiến lược tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Ấn Độ định hướng lại chiến lược phát triển

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Các nước phát triển tăng mạnh đầu tư ra nước ngoài

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Phát triển nông nghiệp nông thôn trong quá trình cải cách và công nghiệp hoá của Việt Nam

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Trung Quốc thay đổi chiến lược tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Ấn Độ định hướng lại chiến lược phát triểnBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ